Zastrzeżenia prawne

Uwagi ogólne

ATL RENTING Sp. z o.o. administruje Serwisem znajdującym się w sieci Internet pod adresem www.ptts.com.pl oraz www.pttsrenting.pl udostępnianym osobom korzystającym z Serwisu (Użytkownikom). W celu pełnego zabezpieczenia praw Użytkowników, ATL RENTING Sp. z o.o. prosi o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

Cele Serwisu

Celem Serwisu jest zapoznawanie Użytkowników z ATL RENTING Sp. z o.o. i jej (ofertą) produktami. Ma on wyłącznie charakter ogólnoinformacyjny.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Wszelkie informacje znajdujące się w serwisie internetowym ATL RENTING Sp. z o.o. mają charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny. ATL RENTING Sp. z o.o. nie udziela żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w Serwisie, a w szczególności ich aktualności, dokładności, zupełności oraz przydatności informacji dla określonego celu. ATL RENTING Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem oraz używaniem i wykorzystywaniem informacji w nim umieszczonych.

Wszelkie ryzyko związane z wykorzystywaniem i używaniem zamieszczonych na stronach ATL RENTING Sp. z o.o. informacji ponosi Użytkownik Serwisu. Żadna informacja, która znajduje się na niniejszej stronie WWW nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów polskiego prawa ani zaproszenia do rokowań. ATL RENTING Sp. z o.o. na bieżąco dokonuje aktualizacji informacji, jednak pomimo tego w treści tych informacji mogą wystąpić przypadkowe błędy i omyłki, za które ATL RENTING Sp. z o.o. przeprasza. Jednocześnie ATL RENTING Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w serwisie, w dowolnym czasie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników Serwisu.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego ATL RENTING Sp. z o.o. są zastrzeżone. Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa m.in. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.00.80.904 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402). Użytkownik ma prawo do korzystania z serwisu internetowego pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do ATL RENTING Sp. z o.o. Dozwolone jest kopiowanie i tymczasowe przechowywanie zawartości niniejszej strony, pod warunkiem wykorzystywania jej jedynie dla użytku osobistego. Rozpowszechnianie, powielanie, utrwalanie, reprodukowanie w celach komercyjnych bez pisemnej zgody ATL RENTING Sp. z o.o. nie jest dozwolone.

Przetwarzanie danych

Wszelkie dane osobowe przesłane do ATL RENTING Sp. z o.o., uznane są za podane dobrowolnie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe zamieszczone w formularzu „zapytanie ofertowe”, mogą być przetwarzane przez ATL RENTING Sp. z o.o. w celach marketingowych.

Kontakt

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że dane nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości ( pytań ) prosimy o kontakt:

ATL RENTING Sp. z o.o. ul. Rabowicka 4/562-020 Swarzędze-mail: info@ptts.com.pl


Kontakt

BIURO HANDLOWE

ATL RENTING Sp. z o.o.
ul. Rabowicka 9A
62-020 Jasin

tel. +48 61 651 58 87
tel. +48 61 651 58 88
kom. +48 601 64 66 82
fax +48 61 651 58 89

e-mail: m.zielony@atlrenting.pl
e-mail: info@atlrenting.pl
e-mail: biuro@atlrenting.pl