Jak zawrzeć umowę?

Etapy zawierania umowy :

  1. ATL RENTING Sp. z o.o. przedstawia klientowi ofertę najmu / leasingu;
  2. Po uzgodnieniu szczegółów i warunków klient wysyła wypełniony wniosek o zawarcie umowy najmu/ leasingu łącznie z dokumentami firmy (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS, zaświadczenie o numerze statystycznym REGON, zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP;
  3. ATL RENTING Sp. z o.o. ocenia wniosek i podejmuje decyzje co do zawarcia umowy;
  4. W przypadku decyzji pozytywnej obie strony podpisują umowę i ogólne warunki najmu/leasingu gdzie zawarte są wszelkie unormowania dotyczące przedmiotowej umowy;
  5. Klient dokonuje wymaganych zabezpieczeń określonych w umowie;
  6. Klient odbiera ciągnik/ naczepę w uzgodnionym terminie i miejscu na podstawie „Protokołu Odbioru”.

Kontakt

BIURO HANDLOWE

ATL RENTING Sp. z o.o.
ul. Rabowicka 9A
62-020 Jasin

tel. +48 61 651 58 87
tel. +48 61 651 58 88
kom. +48 601 64 66 82
fax +48 61 651 58 89

e-mail: m.zielony@atlrenting.pl
e-mail: info@atlrenting.pl
e-mail: biuro@atlrenting.pl